บล็อคกดความร้อน / Hot Stamp

[Total: 0    Average: 0/5]

งานแท่งกดความร้อน (Hotstamp)  บล็อค ตรา กดความร้อน สำหรับกดไม้ กดหนัง ให้เป็นรอยไหม้ กดความร้อนขนม เป็นตราสัญลักษณ์ โลโก้ งานกดฟอยด์ วัสดุเป็นทองเหลือง นำความร้อนได้ดี พร้อมฮีทเตอร์                                                                   ..